content

Bergschenhoek

Plaats in Zuid-Holland. Voorheen een zelfstandige gemeente, sinds 1 januari 2007 onderdeel van Lansingerland.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Bij Keizerlijk Decreet van 21 oktober 1811 werd het ambacht Hillegersberg en Rotteban gesplitst in de gemeenten Bergschenhoek en Hillegersberg (Zie Rotterdams Jaarboekje 1955). Met die datum vangt het bestaan aan van de gemeente Bergschenhoek. Het bestuur werd gevormd door een maire, een adjoint-maire en 9 leden van de municipale raad. In 1813 werd de titel van maire veranderd in die van president van het plaatselijke bestuur. Deze toestand duurde tot 1 april 1817. Op die dag werd het bestuur ontbonden en door een nieuw vervangen. Nu komt de titel van schout tevoorschijn, welke echter van korte duur is, daar bij K.B. van 9 augustus 1825 de titel van burgemeester wordt ingevoerd. Het gemeentebestuur bestaat dan uit een burgemeester en zeven raadsleden, benevens twee assessoren. In 1851 wordt de naam assessor in die van wethouder veranderd.

In 1811 telde de gemeente 700 inwoners, in 1870 bedroeg dit 951, in 1890 steeg dit aantal tot 1131 en op 1 januari 1937 bedroeg het aantal inwoners 2901. In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX, 1993) werd Bergschenhoek aangewezen als groeigemeente; het dorp groeide van 6000 inwoners in de jaren 1990 tot ruim 17.000 inwoners in 2006.

Bronnen

Sinds 2004 berusten de archieven van de voormalige gemeente Bergschenhoek in het Stadsarchief Rotterdam. U kunt de archieven inzien in de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m1)

64 - 1657 - 1973 Hervormde Gemeente Bergschenhoek 2,93
1300 - (1659) 1811 - 1936 Gemeente Bergschenhoek (1811 - 1936) 44,44
1301 - 1937 - 1988 Gemeente Bergschenhoek (1937 - 1988) 43,38
1440 - 1977- 2006 D'66, afd. Berkel en Rodenrijs/Bergschenhoek 0,13
1456 - tot 2000 VVD, afdeling Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs 1,08
1477 - 1900 - 2000 Gemeente Bergschenhoek, fotocollectie 2,53

Stamboomonderzoek

Voor 1811 was Bergschenhoek onderdeel van het ambacht Hillegersberg. Zie daarom voor overheidsbronnen van voor 1811 de archieven van Hillegersberg. De volgende gegevens kunt u in de zoekingang 'zoeken op personen' raadplegen:

Bronnaam

Periode

Doop gereformeerd 1659-1812
Doop rooms-katholiek 1682-1811
Trouw gereformeerd 1659-1812
Trouw rooms-katholiek 1682-1811
Lijst van overleden rooms-katholiek 1712-1809

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariƫle akten

Zie de archiefwegwijzer Notariƫle Akten

Bouwtekeningen

Zie de archiefwegwijzer Bouwtekeningen