content

Barendrecht

Gemeente in de provincie Zuid-Holland, ten zuiden van Rotterdam; het grondgebied kreeg zijn huidige vorm bij de bedijking van 1483.

Inhoudsopgave

Geschiedenis

Tijdens de vroege middeleeuwen bestond het huidige grondgebied van de gemeente Barendrecht uit drie verschillende ambachten (rechtsgebieden), namelijk Oost-Barendrecht, West-Barendrecht en Carnisse.

Het precieze ontstaan van de ambachten is in de nevelen gehuld. Aantoonbaar is dat in de vroege 14e eeuw de heerlijkheden West-Barendrecht en Oost-Barendrecht een leen waren van de Hollandse graaf. Carnisse echter werd in leen gehouden van de heerlijkheid De Merwede, die in 1604 door de heer Van Boetselaer aan Dordrecht werd verkocht. De drie ambachten, dus de jurisdictie waar de heer zijn rechten mocht laten gelden, kregen nauwkeuriger vorm bij de bedijking van 1483. Toen kreeg het grondgebied min of meer de huidige vorm.

In de Franse tijd werden de ambachten voor de eerste keer samengevoegd tot één gemeente. Deze situatie was echter van korte duur. Op 1 januari 1837 werden oost en west wederom herenigd en ontstond de gemeente Barendrecht zoals we die nog steeds kennen. In 2008 zijn de archieven van de gemeente Barendrecht overgebracht maar het Stadsarchief Rotterdam.

Bronnen

Een groot deel van de dorpsarchieven is helaas in de loop van de tijd verloren gegaan. Het oudste bewaard gebleven deel is een register van het ambacht West-Barendrecht waarin hypotheken, transportakten en andere zaken die ten overstaan van schout en schepenen gepasseerd zijn, werden ingeschreven. Dit register begint in 1611. Deze akten kunnen interessant zijn voor historisch huizenonderzoek. In de akten is meestal een gedetailleerde omschrijving te vinden van de percelen waarop boederijen gevestigd waren met informatie over de bewoners. Na 1832 zijn deze gegevens te vinden in de kadastrale leggers, die zijn gevormd met het oog op belastingheffing. Het archief van Barendrecht vanaf 1812 is voor een groot gedeelte wel bewaard gebleven. De toegang op het archief van de Gemeente Barendrecht over de periode 1924-1988 is op dit moment nog in bewerking.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

142 1591 - 1985 Hervormde Gemeente Barendrecht 9,42
142 b 1906 - 1999 Hervormde Gemeente Barendrecht - aanv 2008 2,16
657 1865 - 1973 Gereformeerde Kerk Barendrecht 16,44
699 - 1907 - 1954 Classis Barendrecht der Gereformeerde Kerken 3,59
1264 1898 - 1990 Velo Wasmachinemij B.V. 2,46
1342 1624 - 1973 Polders Binnenland en Ziedewij (Barendrecht) 9,2
1343 - 1658 - 1973 Polder Buitenland (Barendrecht) 4,9
1348 1896 - 1973 Waterschap Gemeene bemaling Buitenland en Zuidpolder, sinds 1959 De Oude Maas (Barendrecht) 1,90
1348 a 1896 - 1973 Waterschap Gemeene bemaling Buitenland en Zuidpolder, sinds 1959 De Oude Maas (Barendrecht) 1,84
1359 - 1634 - 1973 Zuidpolder (Barendrecht) 8,3
1359 a 20e eeuw Zuidpolder (Barendrecht) 0,35
1361 1850-1973 Archieven van de Commissie van de gecombineerde grintwegen van de polders Heerjansdam, Rijsoord, Strevelshoek en Kijfhoek en de Commissie van de oude en nieuwe grintwegen te Barendrecht 1,6
1435 - 1809 - 1925 Notarissen te Barendrecht 17,16
1436 - 1611 - 1811 Ambachten Oost- en West-Barendrecht 4,8
1437 - (1655) 1811 - 1923 Gemeente Barendrecht (1811 - 1923) 35,64
1438 - 1924 - 1988 Gemeente Barendrecht (1924 - 1988) 90,51
5182 - 1919 - 1995 Archief van de Coöperatieve Veiling Barendrecht 5,48

Veel documenten uit het archief van de Heerlijkheid Barendrecht 1320-1790 zijn door de Historische Vereniging Barendrecht uitgewerkt en te raadplegen op de website van de historische vereniging.

Stamboomonderzoek

Op de website van de historische vereniging zijn indexen te vinden op de doop-, trouw- en begraafboeken van Barendrecht uit de periode tot 1811. Het Stadsarchief Rotterdam beheert verschillende genealogische bronnen in archieven van Barendrecht. Deze staan niet online, maar kunnen op de studiezaal worden geraadpleegd. Zie het archievenoverzicht voor meer informatie. Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand.

Notariële akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten.

Bouwtekeningen

Zie de archiefwegwijzer Bouwtekeningen.