content

Wie stonden ingeschreven in het bevolkingsregister?

In het bevolkingsregister stonden alle inwoners van een gemeente. In het begin registreerde men ook personen die tijdelijk in de gemeente verbleven. Schippers, woonwagenbewoners en andere rondreizenden moesten een gemeente als thuisbasis kiezen waar ze werden ingeschreven. Tot 1861 was de wettelijke woonplaats (zogenaamd “domicilie”) bepalend. Dat betekende bijvoorbeeld dat een minderjarig kind werd ingeschreven in de woonplaats van de voogd, ook al woonde het kind in werkelijkheid in een andere gemeente. Vanaf 1861 werd de werkelijke woonplaats leidend.
Grote instellingen, zoals gevangenissen, kazernes en inrichtingen hadden hun eigen bevolkingsregisters. Bewoners en inwonend personeel van deze instellingen staan alleen daarin vermeld.