content

Wie maakt de akten op van de Burgerlijke Stand?

Bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden worden akten van de burgerlijke Stand opgemaakt in de gemeente waar deze gebeurtenis plaatsvond. Betreft het overlijden van een inwoner van een andere gemeente, dan wordt een afschrift van de akte gezonden naar de woonplaats. Deze gemeente schrijft het afschrift over in hun registers.