content

Welke personen zijn opgenomen in 'Zoeken op personen'?

Uit de bevolkingsregisters zijn alle personen overgenomen in 'Zoeken op personen.

Van de gezinskaarten zijn alle gezinshoofden opgenomen , en daarnaast ieder die bij hem of haar in huis woonde met een afwijkende achternaam. Gezinshoofden waren meestal de man en vader. Weduwen of gescheiden vrouwen werden echter ook als gezinshoofd beschouwd. Dit betekent dat u inwonende kinderen alleen vindt als de namen van de vader of moeder weet. Sommige ‘gezinnen’ bestonden uit enkele ongehuwde broers en zusters. Vaak is dan de oudste gezinshoofd.