content

Wat staat er in de “huwelijkse bijlagen”?

Sinds 1812 zijn mensen verplicht voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te trouwen. Bruid en bruidegom moeten vóór hun huwelijksvoltrekking bewijsstukken, de zogenaamde huwelijkse bijlagen, overleggen. De huwelijkse bijlagen bevatten afschriften van de geboorteakten van bruid en bruidegom. Ook kunnen overlijdensakten van eventuele vorige partners aangetroffen worden of, wanneer bruid of bruidegom minderjarig zijn, akten van toestemming voor het huwelijk van ouders.

Er zijn in het Stadsarchief Rotterdam enkel scans van de huwelijkse bijlagen aanwezig uit de periode 1812-1852. Hierin staan veel gegevens uit de periode voor de invoering van de burgerlijke stand (1811). In totaal gaat het om ca. 27.000 huwelijken. De bijlagen van akten na deze periode zijn te vinden in het Nationaal Archief.