content

Wat betekent het stempel “PK aangelegd”?

De afkorting PK staat voor persoonskaart. Tussen 1938 en 1941 zijn alle gezinskaarten omgezet in persoonskaarten. Voor iedereen die op dat moment nog in leven was en in Rotterdam stond ingeschreven werd een eigen kaart aangelegd. Op de voorkant van de gezinskaart werd dan een stempel gezet: “VOOR No.       P.K. AANGELEGD”, waarbij in het open stuk de volgnummers werden geschreven van de personen voor wie kaarten waren gemaakt. Deze persoonskaarten zijn niet bij het gemeentearchief beschikbaar. Als de betreffende persoon inmiddels is overleden, kan bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag een uittreksel van de persoonskaart worden opgevraagd.