content

Wat betekenen de afkortingen op de gezinskaarten?

De afkortingen op de gezinskaarten verschaffen aanvullende informatie over de registreerde persoon, bijvoorbeeld of iemand dienstplichtig was of uitkeringsgerechtigd. Deze afkortingen kunnen belangrijke aanknopingspunten bieden voor verder onderzoek. Bekijk daarom de lijst met veelgebruikte afkortingen op de gezinskaarten.