content

Wat betekenen de afkortingen in het bevolkingsregister?

De meest voorkomende afkortingen in het bevolkingsregister zijn:

Inw – inwonend
SK – suppletiekaart (vorm van een gezinskaart)
GK – gezinskaart
AR – letterlijk “afzonderlijke registerkaarten” , kaarten die behoorden tot het register van alleenstaanden.
Ambtsh – ambtshalve. Dit betekent dat de inschrijving of de wijziging niet door betrokkene zelf is doorgegeven, maar door een ambtenaar werd geconstateerd bij een controle of een volkstelling. De werkelijke datum van de vestiging, verhuizing of vertrek is dan niet te achterhalen.