content

Wat betekenen de aanwijzingen in de kolommen "Vorige woonplaats" en "Waarheen vertrokken"?

In de kolommen “Vorige woonplaats” en “Waarheen vertrokken” kan een verwijzing naar een andere gemeente staan, maar ook een verwijzing naar een andere pagina of gezinskaart. Bij het gezinshoofd en bij de echtgenote verwijst de kolom “vorige woonplaats” vaak naar de gezinskaart van zijn of haar ouders. De kolom “waarheen vertrokken” geeft bij inwonende kinderen vaak aan dat zij een eigen gezinskaart hebben gekregen: er staat dan alleen “GK” genoteerd. Bij dochters die het ouderlijk gezin hebben verlaten toen ze trouwden staat in deze kolom “GK” en de naam van de echtgenoot.
Soms staat er alleen een nummer genoteerd bij “vorige woonplaats”, dat verwijst dan naar een deel en bladzijde in het oudere gedeelte van het bevolkingsregister.