content

Waarom staan sommige mensen tweemaal ingeschreven op dezelfde scan?

Wanneer iemand verhuisde naar een ander adres werd de naam doorgestreept, en werd een datum van afschrijving en een plaats van bestemming genoteerd. Als een kind of een familielid op een later moment terugkeerde naar het gezin, werd hij / zij opnieuw ingeschreven met een nieuw volgnummer.