content

Waarom staan er namen doorgestreept?

Wanneer een persoon wegens verhuizing of overlijden uit het bevolkingsregister moest worden afgeschreven, werd een streep gezet door de naam. Als een compleet gezin vertrok werd een diagonale streep door alle namen tegelijk gezet. Ook wanneer alle personen van een gezin afzonderlijk waren uitgeschreven, werd nadat de laatste was uitgeschreven een diagonale streep door alle namen gezet.