content

Hoe doet u onderzoek naar mensen?

Commissaris Blaauw

Via de website van het Stadsarchief Rotterdam zijn er een aantal specifieke bronnen beschikbaar die nuttig zijn voor het doen van onderzoek naar personen. De voornaamste bron voor het doen van onderzoek naar mensen is Zoeken op personen. Hoe nauwkeuriger u gegevens invult, des te nauwkeuriger zal het zoekresultaat zijn. Denkt u bij het doen van onderzoek dat namen vroeger anders geschreven werden (bv. Hendrick ipv Hendrik). Ook was men niet altijd nauwkeurig in het noteren van namen. Bij het Stadsarchief Rotterdam gaan wij altijd uit van de naam zoals deze voorkomt in de oorspronkelijke administratie.

Biografisch onderzoek

Voor biografisch onderzoek is geen vast stramien te geven. Het aantal bronnen die gebruikt kunnen worden is legio. Veel hangt af van de tijd waarin de onderzochte persoon leefde, beroep, geslacht, maatschappelijke rol etc. Wel kunnen we een aantal algemene tips geven.

Lees verder

Genealogisch onderzoek

Wie zijn mijn voorouders? Hoe en waar vind ik zoveel mogelijk informatie over mijn familie? De antwoorden op deze vragen kunt u vinden door stamboomonderzoek, oftewel genealogisch onderzoek, te doen. Hiervoor kunt u gebruik maken van een stappenplan.

Lees verder