content

Veelgestelde vragen

Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen met onze standaard antwoorden. Mocht hieronder uw vraag niet beantwoord worden, neem dan contact met ons op.

De balie van de Sociale Dienst behorende bij het Hulp- en Informatie Centrum (HIC) in het postkantoor aan de Coolsingel

 1. Heeft het Stadsarchief Rotterdam belangstelling voor mijn collectie?
 2. Heeft u een bouwtekening van mijn huis?
 3. Heeft u informatie over de geschiedenis van de Rotterdamse havens?
 4. Heeft u informatie over de geschiedenis van Rotterdam?
 5. Heeft u informatie over mijn Rotterdamse voorouders?
 6. Heeft u informatie over moderne architectuur in Rotterdam?
 7. Heeft u informatie over Rotterdamse bedrijven?
 8. Heeft u informatie over Rotterdamse begraafplaatsen?
 9. Heeft u informatie over Rotterdamse kunstenaars?
 10. Hoe bestel ik een gewaarmerkt afschrift van een akte?
 11. Hoe zoek ik in het notarieel archief na 1811?
 12. Kan ik een artikel uit een Rotterdamse krant bij u bestellen?
 13. Kan ik gratis terecht bij het Stadsarchief Rotterdam?
 14. Kan ik stukken uit het archief lenen?
 15. Van welke gemeenten in de Rotterdamse regio bewaart u de archieven?
 16. Van welke standplaatsen zijn er notariële akten bij het Stadsarchief?
 17. Wat betekent de naam van mijn straat?
 18. Wat is een notariële akte?
 19. Wat staat er in de “huwelijkse bijlagen”?
 20. Wat vind ik in 'Zoeken op personen'?
 21. Welke akten van de Burgerlijke Stand zijn er bij het Stadsarchief Rotterdam?
 22. Welke informatie kan een notariële akte geven?
 23. Wie maakt de akten op van de Burgerlijke Stand?
 1. Heeft het Stadsarchief Rotterdam belangstelling voor mijn collectie?

  Ja, als uw archief of collectie informatie geeft over Rotterdam of een van de aangesloten gemeenten, en een leemte opvult in onze eigen verzameling. Ook een kleine hoeveelheid documenten is dan welkom. Het gemeentearchief verzamelt beeldmateriaal zoals foto’s, prenten en tekeningen; affiches; films; geluidsbanden; boeken; en archieven van particulieren zoals bedrijven, verenigingen, stichtingen, families of personen.

  Mede door deze collecties is het Stadsarchief in staat de geschiedenis van Rotterdam aan de geïnteresseerde onderzoeker aan te bieden. Veel van deze documenten zijn geschonken aan het Stadsarchief. Bij archieven of grotere collecties is bruikleen (bewaargeving) ook mogelijk. Wij verzamelen zoveel mogelijk originele analoge of digitale documenten, geen kopieën.

  Als u uw historische documenten wilt aanbieden aan het Stadsarchief, maak dan een afspraak voor het spreekuur . U krijgt dan advies over de wijze waarop dit mogelijk is. Voor iedere klant bieden wij maatwerk.

 2. Heeft u een bouwtekening van mijn huis?

  Het Stadsarchief Rotterdam bewaart de bouwtekeningen van de stad Rotterdam, de voormalige zelfstandige gemeenten en enkele omliggende gemeenten. Meer informatie

 3. Heeft u informatie over de geschiedenis van de Rotterdamse havens?

  Op de website van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. staat een kaart met in grote lijnen de groei van de haven. Op dezelfde website is een schat aan informatie over de Rotterdamse haven te vinden.

 4. Heeft u informatie over de geschiedenis van Rotterdam?

  Op de website van de Gemeente Rotterdam staat de Rotterdamse geschiedenis in vogelvlucht. Daarnaast kunt u ook de encyclopedie raadplegen.

 5. Heeft u informatie over mijn Rotterdamse voorouders?

  Het Stadsarchief beheert de DTB, de bevolkingsregisters en de burgerlijke stand met de geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten. In deze akten kunt u informatie vinden over uw voorouders. Deze akten kunt u doorzoeken via de bron 'zoeken op personen'.

 6. Heeft u informatie over moderne architectuur in Rotterdam?

  In onze bibliotheek hebben wij diverse boeken over moderne architectuur. Als u op zoek bent naar archieven van moderne gebouwen, verwijzen wij u door naar het Nieuwe Instituut.

 7. Heeft u informatie over Rotterdamse bedrijven?

  Van een heleboel Rotterdamse bedrijven hebben wij de archieven in huis, bijvoorbeeld Van Nelle, de Holland Amerika Lijn en de Rotterdamse Lloyd. Raadpleeg ons archievenoverzicht om te kijken of wij het archief van het desbetreffende bedrijf bewaren. In onze bibliotheek zitten veel boeken met informatie over Rotterdamse ondernemingen en ondernemers. Zie ook het overzicht van bedrijfsgegevens vanaf 1921 van de regio Zuid-Holland in het Nationaal Archief.

 8. Heeft u informatie over Rotterdamse begraafplaatsen?

  Begraafregisters die zich bevinden bij het Gemeentearchief Rotterdam, zijn via archieven.nl op te zoeken. Andere begraafregisters zijn nog op de begraafplaats zelf. De contactadressen van Rotterdamse begraafplaatsen staan op de website van de Gemeente Rotterdam.

 9. Heeft u informatie over Rotterdamse kunstenaars?

  U kunt onze collecties doorzoeken om te kijken of wij informatie over een bepaalde Rotterdamse kunstenaar in ons archief hebben. Daarnaast kunt ook direct via de toegang zoek op mensen naar een kunstenaar zoeken. 

  In het biografisch portaal kunt u wetenschappelijk verantwoorde informatie vinden over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. Die verwijzen onder andere naar het Rijksbureau voor Documentatie (RKD) in Den Haag. Daar hebben ze documentatiemappen over kunstenaars. Deze zijn nog niet digitaal beschikbaar. 

 10. Hoe bestel ik een gewaarmerkt afschrift van een akte?

  Een gewaarmerkt (authentiek) afschrift van een akte van de Burgerlijke Stand uit onze collectie vraagt u aan via ons contactformulier.
 11. Hoe zoek ik in het notarieel archief na 1811?

  Het notarieel archief is opgesplitst in twee delen, het oud notarieel archief dat loopt van 1585 tot 1811 en het nieuw notarieel archief dat loopt van 1811 tot 1935, uitzonderingen daargelaten. In 1811 veranderde het Nederlands notariaat namelijk aanzienlijk.

  Door het nieuw notarieel archief kan beperkt via de website gezocht worden. Voor het overig nieuw notarieel archief brengt u een bezoek aan het Stadsarchief Rotterdam.

  Houdt u er rekening mee dat niet alle akten openbaar zijn. Testamenten en codicillen zijn pas openbaar als de opsteller ervan is overleden. In Nederland kon men vanaf 16-jarige leeftijd een testament laten opstellen. De wetgever gaat er vanuit dat Nederlanders maximaal 110 jaar oud kunnen worden. Dit betekent dus dat testamenten die ouder zijn dan 94 jaar ter inzage zijn. De testamenten vanaf 1916 worden na 100 jaar naar het Stadsarchief overgebracht.

  Sinds 1890 zijn alle testamenten centraal geregistreerd. Daardoor is vaak te achterhalen of iemand een testament heeft laten opstellen en zo ja bij welke notaris. Meer informatie hierover vindt u op de website van het Nationaal Archief en op notaris.nl

 12. Kan ik een artikel uit een Rotterdamse krant bij u bestellen?

  Het Stadsarchief Rotterdam bewaart Rotterdamse kranten. Veel van deze kranten zijn via de microfiches op de studiezaal in te zien. Op de studiezaal kunt u zelf kosteloos een scan maken van de microfiches. Uit sommige kranten kunt u digitaal artikelen bestellen. Meer informatie over de Rotterdamse kranten

 13. Kan ik gratis terecht bij het Stadsarchief Rotterdam?

  Ja, een bezoek aan het Stadsarchief Rotterdam is gratis. U moet zich wel laten registreren. Daarbij moet u een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Als u zelf onderzoek doet, hoeft u geen kosten te maken. Wilt u een kopie of een reproductie, dan kunt u deze bestellen bij ons tegen vastgestelde tarieven.

 14. Kan ik stukken uit het archief lenen?

  Het Stadsarchief Rotterdam leent uit aan instellingen voor tentoonstellingen en presentaties, niet aan particuleren. Meer daarover leest u op de pagina uitlenen.

 15. Van welke gemeenten in de Rotterdamse regio bewaart u de archieven?

  Zie hiervoor het overzicht van de gemeenten, ambachten en heerlijkheden waarvan het archief bij ons is te raadplegen.

 16. Van welke standplaatsen zijn er notariële akten bij het Stadsarchief?

  Bekijk de archiefwegwijzer notariële akten om te zien van welke standplaatsen notariële akten aanwezig zijn.

 17. Wat betekent de naam van mijn straat?

  In de straatnamendatabase staat voor een gedeelte van de Rotterdamse straten een verklaring van de naam van de straat. Mocht de straat die u zoekt er niet bijstaan, dan kunt u altijd nog in het volgende boek kijken: De Straatnamen van Rotterdam. Verklaring van alle bestaande en verdwenen straatnamen door Johan Okkema en anderen (Rotterdam 1988). Dit boek is op de studiezaal van het gemeentearchief Rotterdam in te zien.

 18. Wat is een notariële akte?

  Een notaris is een jurist die bevoegd is tot het opmaken en bekrachtigen van authentieke akten. De medewerking van een notaris is nodig om sommige handelingen rechtsgeldig te laten zijn. Deze handelingen worden dan vastgelegd op papier en dat papier heet een akte. Het Nederlandse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering definieert het begrip akten als volgt: ondertekende geschriften, bestemd om als bewijs te dienen. Zowel aan de notaris als aan de akte die hij opmaakt, worden wettelijke waarborgen gesteld en hierdoor hebben akten een volledige bewijskracht. Wat in een notariële akte staat, moet als waar worden aangenomen, ook door de rechter in eventuele rechtzaken.

  Als er bij de notaris een akte wordt opgemaakt, gebeurt dat in tweevoud. Eén exemplaar gaat naar de betrokken partijen, dit wordt de grosse genoemd. Het andere stuk blijft bij de notaris, dit wordt de minuut genoemd. Al die minuten samen vormen het protocol, het archief van de notaris. Een notaris maakt een chronologische rangschikking van alle ingeschreven en behandelde akten die door hem zijn opgemaakt, en dit wordt het repertorium genoemd. In het repertorium wordt een beschrijving van de akten gegeven en deze worden genummerd. Via het repertorium kan er gezocht worden in het archief van een notaris.

  Er bestaan vele soorten akten. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

  Attestatie of verklaring
  Pacht
  Boedelinventaris
  Testament
  Huwelijksvoorwaarden
  Voogdij
  Ondervraging
  Weddenschap

  Oude akten zijn vaak moeilijk leesbaar. De Volksuniversiteit Rotterdam biedt cursussen oud schrift aan (paleografie). In deze cursus leert u oude handschriften lezen uit voornamelijk de 16de en 17de eeuw. Deze handschriften zijn afkomstig uit de Rotterdamse archieven.

 19. Wat staat er in de “huwelijkse bijlagen”?

  Sinds 1812 zijn mensen verplicht voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand te trouwen. Bruid en bruidegom moeten vóór hun huwelijksvoltrekking bewijsstukken, de zogenaamde huwelijkse bijlagen, overleggen. De huwelijkse bijlagen bevatten afschriften van de geboorteakten van bruid en bruidegom. Ook kunnen overlijdensakten van eventuele vorige partners aangetroffen worden of, wanneer bruid of bruidegom minderjarig zijn, akten van toestemming voor het huwelijk van ouders.

  Er zijn in het Stadsarchief Rotterdam enkel scans van de huwelijkse bijlagen aanwezig uit de periode 1812-1852. Hierin staan veel gegevens uit de periode voor de invoering van de burgerlijke stand (1811). In totaal gaat het om ca. 27.000 huwelijken. De bijlagen van akten na deze periode zijn te vinden in het Nationaal Archief.

 20. Wat vind ik in 'Zoeken op personen'?

  In 'Zoeken op personen' kunt u zoeken in de oude akten van de Burgerlijke Stand, op de voorlopers daarvan (de doop-, trouw- en begraafboeken), en op het bevolkingsregister en de gezinskaarten van Rotterdam. Van de akten van de Burgerlijke Stand, de doop-, trouw- en begraafregisters en de bevolkingsregisters zijn alle namen overgenomen in 'Zoeken op personen'. Van de gezinskaarten zijn alleen de namen van de gezinshoofden overgenomen, en alle personen met een andere achternaam dan het gezinshoofd.

  In de akten van de Burgerlijke Stand worden geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden officieel geregistreerd door de overheid. Bekijk de Archiefwegwijzer Burgerlijke Stand om te zien welke akten aanwezig zijn.

  Vóór 1811 werden deze gebeurtenissen niet centraal geregistreerd, maar gedeeltelijk door de stad of het dorp enerzijds, en de kerken anderzijds. Deze registers zijn de de doop-, trouw- en begraafboeken. De oudste bij het Stadsarchief Rotterdam stammen uit het einde van de 16e eeuw. Lees er meer over in de Archiefwegwijzer doop-, trouw- en begraafregisters .

  In de bevolkingsregisters werden van alle inwoners gegevens bijgehouden, zoals naam, geboortedatum, burgerlijke staat, adres, beroep en kerkgenootschap, en de veranderingen daarin. Van 1850-1880 werden inwoners in volgorde van de straten en wijken geregistreerd. Wanneer een gezin verhuisde, werden ze doorgestreept op het oude adres en op de pagina van het nieuwe adres weer bijgeschreven. Vanaf 1880 kwam er een andere werkwijze. Vanaf dat jaar staan de inwoners in volgorde van achternaam geregistreerd. U ziet dan de gegevens van alle op hetzelfde adres samenwonende leden van een gezin bij elkaar staan. Inwonende dienstbodes en andere "alleenlopende personen" staan in aparte registers. In Rotterdam gebruikte men vanaf 1880 niet alleen boeken voor de bevolkingsregistratie, maar ook kaarten, gezinskaarten genoemd. Deze kaarten werden rond 1920 voor alle gemeenten verplicht. Lees hier meer over gezinskaarten.

  In 'Zoeken op personen' zijn tot nu toe 2,4 miljoen uittreksels opgenomen van akten van de Burgerlijke Stand en de voorlopers daarvan, en 1,2 miljoen inschrijvingen op de gezinskaarten. Elke maand komen er 5.000 nieuwe akten bij.

  Bij de akte staat vaak een scan. Deze scan kunt u kosteloos downloaden. Voor alle andere akten in 'Zoeken op personen' waaraan geen scan hangt kunt u langskomen om de akte op microfiche of het origineel te raadplegen. Op de studiezaal kunt u kosteloos scans maken van de microfiches.

  Hieronder kunt u per plaats zien wat er is opgenomen in 'Zoeken op personen':

  Albrandswaard IJsselmonde
  Barendrecht Kralingen
  Berkel en Rodenrijs Lansingerland
  Bergschenhoek Overschie
  Bleiswijk Pernis
  Charlois Poortugaal
  Delfshaven Rhoon
  Hillegersberg Ridderkerk
  Hoek van Holland Rotterdam
  Hoogvliet Schiebroek
   
 21. Welke akten van de Burgerlijke Stand zijn er bij het Stadsarchief Rotterdam?

  Oude akten van de Burgerlijke Stand zijn ter inzage bij het Stadsarchief, recentere akten blijven nog op het gemeentehuis en zijn daar niet zomaar in te zien. Over het algemeen zijn bij het Stadsarchief de geboorteakten ouder dan 100 jaar, de huwelijksakten ouder dan 75 jaar en de overlijdensakten die ouder zijn dan 50 jaar. Bekijk de wegwijzer Burgerlijke Stand.

 22. Welke informatie kan een notariële akte geven?

  Notariële akten bevatten een schat aan informatie over het verleden. Deze gegevens zijn interessant voor historici, maar ook voor mensen die bezig zijn met hun genealogie. Zo kunnen testamenten belangrijke informatie verschaffen over familieverhoudingen van personen en een boedelinventaris geeft een opsomming van bezittingen van een huishouden. Tevens kunnen testamenten informatie geven over de welvaart van de erflaters en de typische bezittingen van destijds. Een notariële akte maakt het ook mogelijk te achterhalen of personen konden schrijven. De akten zijn namelijk door de comparant (de persoon die voor de notaris verschijnt) ondertekend. Kon men niet schrijven dan plaatste men een teken (vaak een kruisje). Soms worden er ook bijzonderheden aangetroffen in de oude notariële akten. Voor enkele voorbeelden hiervan kunt u hier verder lezen:

 23. Wie maakt de akten op van de Burgerlijke Stand?

  Bij geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden worden akten van de burgerlijke Stand opgemaakt in de gemeente waar deze gebeurtenis plaatsvond. Betreft het overlijden van een inwoner van een andere gemeente, dan wordt een afschrift van de akte gezonden naar de woonplaats. Deze gemeente schrijft het afschrift over in hun registers.