content

Uitlenen

Het Stadsarchief Rotterdam leent uit aan instellingen voor tentoonstellingen en presentaties. Neem contact met ons op voor een oriƫnterend uitleenverzoek.

Voorwaarden

Het Stadsarchief leent aan geregistreerde musea, archiefinstellingen, wetenschappelijke instellingen en instituten met een tentoonstellingsprogramma die kunnen voldoen aan de uitleenvoorwaarden. De voorwaarden gaan onder andere over de uitleenduur, belichting, de klimatologische omstandigheden, de beveiliging van de tentoonstellingsruimte en het transport.

Uitleenverzoek

Het is van belang het definitieve uitleenverzoek minimaal drie maanden voor aanvang van de tentoonstelling in te dienen. Deze kunt u per brief opsturen naar onderstaand adres:

Stadsarchief Rotterdam
T.a.v. mevr. drs. J. Steenhuis
Postbus 71
3001 AB Rotterdam   

Een definief uitleenverzoek bevat de volgende gegevens:

  • een korte beschrijving van de gewenste archivalia of objecten, voorzien van nummers.
  • de duur van de tentoonstelling
  • de adresgegevens van het expositiegebouw
  • de contactgegevens van de uitleennemer, waaronder e-mailadres en telefoonnummers
  • verklaring dat de tentoonstellingsruimte voldoet aan de gestelde eisen in de voorwaarden.
  • verklaring van de lener dat men zorgdraagt voor het verzekeren en gedegen transport van de archiefstukken

Een uitleen wordt schriftelijk overeengekomen middels een uitleenovereenkomst. Deze wordt in tweevoud getekend.

Kosten

Aan het lenen van een document zijn kosten verbonden. De tarieven voor een uitleen staan in de tarieven van het Stadsarchief. De verzekering en het transport zijn voor rekening van de uitleennemer.