content

Tarieven

een herinneringsmunt voor het 650-jarig bestaan van Rotterdam, de 'Poorter'

Al het materiaal van het Stadsarchief Rotterdam mag u kosteloos inzien (voor zover openbaar). Als u een reproductie (digitaal of fotokopie) wilt hebben, dan zijn daar kosten aan verbonden. Bekijk de tarieven 2017.

Als u het materiaal openbaar wilt maken, heeft u schriftelijke toestemming nodig: in alle gevallen van de gemeentearchivaris en in de gevallen dat het gaat om een auteursrechtelijk beschermd werk ook van de auteursrechthebbende(n). Lees meer over wat wordt verstaan onder openbaar maken en hoe u daarbij moet handelen in de archiefwegwijzer openbaar maken.