content

Bronnen in bewerking

Dit is een overzicht van alle bronnen die recentelijk digitaal beschikbaar zijn gemaakt, waarop correcties zijn uitgevoerd of die momenteel in bewerking zijn.

Gecorrigeerde gegevens naar aanleiding van opmerkingen van gebruikers worden hier niet vermeld. Mocht u een opmerking hebben neem dan contact met ons op.

Bij genoemde bronnen is het mogelijk dat u in het verleden gegevens heeft overgenomen die inmiddels zijn gecorrigeerd. We raden u daarom aan om genoemde bronnen nogmaals te raadplegen mocht dit van toepassing zijn.

DTB (Doop-, Trouw-, Begraafregisters)

Algemene aanpassingen
Bekijk de algemene correcties DTB per gemeente.

Overzicht digitaal beschikbaar
De archiefwegwijzer wordt momenteel hierop aangepast.

Recentelijk digitaal beschikbaar gemaakt (toegevoegd in 2015/2016)

 • Trouw Rooms-Katholiek Rotterdam 1629-1811
 • Trouw Rooms-Katholiek/Oud-Katholiek Rotterdam 1656-1811.
 • Trouw Gaarder Schoonderloo 1695-1734, 1793-1805
 • Begraven Hillegersberg 1580-1701 (met hiaten)

Gecorrigeerd (periode 2013-2016)

 • Begraven Kerkmeesters Rotterdam 1574-1593, 1606-1625
 • Overledenen Weeskamer Rotterdam 1593-1605, 1625-1646
 • Doop Rooms-Katholiek Leeuwenstraat 1671-1703.
 • Begraven Gaarder Rotterdam 1695-1804, alleen voor Joodse inwoners
 • Overlijden Pest- en Dolhuis Rotterdam 1619-1811
 • Begraven Gaarder Pernis 1695-1762

In bewerking
De DTB is afgerond.

Burgerlijke stand

Overzicht digitaal beschikbaar
Raadpleeg hiervoor de archiefwegwijzer burgerlijke stand.

Recentelijk digitaal beschikbaar gemaakt (data beschikbaar vanaf medio 2016)

 • Rotterdam Huwelijken 1936-1938.
 • Rotterdam Overlijden 1961-1963.
 • Burgerlijke Stand Trouw Bergschenhoek 1933-1941.

In bewerking

Nieuwe bewerking start naar verwachting einde 2017.

Bevolkingsregister

Dit wordt aangevuld

Notariële akten

Overzicht digitaal beschikbaar
Raadpleeg hiervoor de archiefwegwijzer notariële akten.

Recentelijk digitaal beschikbaar gemaakt

 • Rotterdam, nummers 613, 626, 685. (April 2017)

In bewerking

 • Rijsoord - 1661–1790, Nr. 8 is in bewerking
 • Rotterdam - 1651-1660