content

West-Sidelinge

Straat West-Sidelinge
Benoemingsbesluit B.
Datum 10-02-1942
Wijkindeling 04-51, 56

Deze straatnaam is ontleend aan de middeleeuwse benaming voor zomerdijk. De Oost- en West-Sidelinge maakten voor 1942 deel uit van de huidige autoweg A13. Het Sidelingeplein was voorheen een deel van de Parallelstraat.