content

Van Hogendorpsplein

Straat Van Hogendorpsplein
Benoemingsbesluit B&W
Datum 25-10-1867
Wijkindeling

Dit plein kreeg zijn naam op 26 oktober 1867 bij de onthulling van het standbeeld van mr. Gijsbert Karel graaf van Hogendorp. Op 26 oktober 1867 werd op het Boijmansplein het standbeeld onthuld van mr. Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp, 1762-1834, de ontwerper van Nederlands grondwet en pensionaris van Rotterdam 1788-1795. Bij die gelegenheid kreeg het plein de naam Van Hogendorpsplein. Bij besluit B&W 3 november 1939 werd de naam Van Hogendorpsplein ingetrokken. Een gedeelte van dit voormalige plein heet nu Schielandstuin. Ten oosten van het plein ontstond een doorbraak ter plaatse van de Grote Pauwensteeg. De brede straat die op deze plaats kwam te liggen, werd Van Hogendorpstraat genoemd. Bij besluit B. 30 juni 1942 werd laatstegenoemde naam ingetrokken.