content

Van der Palmstraat

Straat Van der Palmstraat
Benoemingsbesluit B&W
Datum 01-02-1910
Wijkindeling 03-24

Deze straat heet naar Johannes Henricus van der Palm, 1763-1842, predikant, hoogleraar in de Oosterse talen te Leiden en agent van de Nationale Opvoeding. Hij kreeg bekendheid als redenaar en prozaschrijver.