content

Sint- Jacobsbrug

Straat Sint- Jacobsbrug
Benoemingsbesluit
Datum 02-12-1977
Wijkindeling 01-10

Deze brug draagt de naam van de heilige Jacob aan wie in de oude binnenstad een kapel was gewijd. Voor het bombardement in mei 1940 lag in deze buurt een Sint-Jacobstraat, die liep van de Delftsevaart naar de Oppert. De mening, dat deze straat haar naam zou hebben ontleend aan een Sint Jacobskapel in de Oppert is niet waarschijnlijk. Ten eerste was de in 1470 aldaar aangetroffen kapel van de wevers niet aan Sint Jacob, maar aan Sint Seveer gewijd, en ten tweede komt omstreeks die tijd een Sint Jacobskapel in de Lombardstraat voor. De Sint Jacobstraat wordt reeds in 1426 genoemd en die St. Jacobskapel in de Oppert zou dus nog ouder moeten zijn. Er bestaat echter een mogelijkheid, dat de twee kapellen in Oppert en Lombardstraat van heilige gewisseld hebben. In 1427 krijgen de wolwevers een ordonnantie, waarin bepaald wordt dat de klok van de kapel in de Lombardstraat de uren van de werktijden zal aangeven. In die kapel wordt het beeld genoemd van de heilige bisschop Sint Severus. De wolwevers hadden dus, voor 1470 reeds, een andere kapel gekregen en hun schutspatroon overgebracht. Misschien is Sint Jacob toen van de Oppert naar de Lombardstraat verhuisd. Een moeilijkheid blijft echter nog, dat de kapel in de Oppert niet op de hoek van de Sint Jacobstraat lag, doch het derde huis ten noorden daarvan was. Oorspronkelijk was de straat een steeg, die langs een smal watertje liep, dat in 1497 reeds gedempt bleek te zijn. Misschien heeft het beeld van Sint Jacob op de hoek van de straat gestaan, maar dit is niet meer dan een gissing. De huidige Sint-Jacobstraat ligt voor een klein gedeelte ongeveer op de plaats van de vroegere straat van die naam. De Sint Jacobsbrug ligt over het Stokviswater ter hoogte van de Binnenrotte.