content

Schielandstuin

Straat Schielandstuin
Benoemingsbesluit B&W
Datum 03-11-1939
Wijkindeling 01-10

Deze tuin hoort bij het voormalige Gemeenlandshuis van Schieland, dat later het Historisch Museum zou huisvesten. Voor het gebouw van architect Jacob Lois werd in 1662 de eerste steen gelegd. Het Hoogheemraadschap van Schieland bleef tot 1841 in dit gebouw gevestigd. In dat jaar werd het gebouw door de stad aangekocht en 3 juli 1849 werd het als Museum Boymans geopend. In 1864 is het gebouw door brand vernield, doch reeds spoedig daarna vond de herbouw plaats. In 1868 werd in dit gebouw tevens het oud-archief van de gemeente ondergebracht; deze situatie bleef bestaan totdat in 1900 het nieuwe archiefgebouw aan de Mathenesserlaan werd geopend. Nadat in 1935 het Museum Boymans naar een nieuw gebouw aan de Mathenesserlaan was verhuisd, werd het Schielandshuis volledig als Museum van Oudheden (sinds 1953 Historisch Museum) ingericht. Op deze plaats werd in de 17de eeuw de magere beesten- en paardenmarkt gehouden. In 1635 besloot de vroedschap hierheen ook de varkens- en lammerenmarkt te verplaatsen. Ten behoeve daarvan werden stadserven aldaar uitgegeven op voorwaarde dat de kopers achter hun huizen 'kotten' zouden laten maken. Naast elkaar komen sindsdien de namen Nieuwe Beestenmarkt en Paardenmarkt voor. Boommarkt, zoals dit plein ook wel heette, herinnert aan de tijd voor 1670, toen bomen verkocht werden van de Soetenbrug tot de Vest. In genoemd jaar werd deze markt overgebracht naar de Hoogstraat ter hoogte van de Franse kerk en het Spinhuis aan de Hoogstraat. In 1662 werd het marktplein voor het grootste gedeelte ingenomen door het nieuwe Schielandshuis, waarachter een flinke ommuurde tuin lag. In november 1857 besloot de Gemeenteraad deze muur weg te breken en de tuin in een publiek plein te herscheppen. Dit plein ontving 13 december 1860 de naam Boymansplein. Op 26 oktober 1867 werd op deze plaats het standbeeld onthuld van mr. Gijsbert Karel, graaf van Hogendorp (1762-1834), de laatste pensionaris van Rotterdam. Bij die gelegenheid werd aan het plein de naam Van Hogendorpsplein gegeven.