content

Sandelingplein

Straat Sandelingplein
Benoemingsbesluit B&W
Datum 20-05-1919
Wijkindeling 10-81, 10-80

Dit plein is vernoemd naar het Sandelingenambacht of Adriaan Pietersambacht in de Zwijndrechtse Waard.