content

Noordsingel

Straat Noordsingel
Benoemingsbesluit B&W
Datum
Wijkindeling 05-15, 35

Deze singel  heet zo omdat zij in het noordelijkste deel van het omstreeks 1862 voltooide waterproject van Rose is gelegen.