content

Lijnbaanplein

Straat Lijnbaanplein
Benoemingsbesluit
Datum
Wijkindeling

Naam die de volksmond heeft gegeven aan het pleinvormige gedeelte van de Lijnbaan bij de poort van het voormalige Coolsingelziekenhuis. Hier lag vroeger de tuin van het ziekenhuis.