content

Jan Kuitenbrug

Straat Jan Kuitenbrug
Benoemingsbesluit
Datum
Wijkindeling 01-10

Misschien is Jan, bijgenaamd 'met sijn kuiten', die in een resolutie van de vroedschap van 29 mei 1617 voorkomt, peet over de brug geweest. Het verband tussen de persoon en de brug is niet geheel duidelijk.Een Jan 'met sijn kuyten', stuurman bij kapitein Syvert Meynertsz. van den Ham, was in 1607, waarschijnlijk aan zijn benen, gewond geraakt. Hij zal toen wellicht ongeschikt voor de dienst zijn geweest, als binnenschipper hebben gevaren en later als brugwachter zijn aangesteld. De weduwe van Jan 'met sijn kuyten' bezat in 1630 een huis aan de Delftsevaart. In 1644 namen Pauls Arentsz. en Jan Jansz. Kuyt voor 24 gulden per jaar het brugwachterschap van deze brug waar. De laatste zal zeker bij zijn dood in het wachthuis hebben gewoond, want zijn weduwe werd in 1653 daaruit begraven. Deze Jan Kuyt is vermoedelijk een zoon van Jan 'met sijn kuyten'. Deze brug moet omstreeks 1610 zijn gebouwd. Ze werd eerst Kleine Scheepmakersbrug genaamd, maar al spoedig ook Wester-Oude Hoofdbrug en Jan Kuitenbrug. De oude brug werd in 1931 vervangen door de huidige brug van die naam.