content

Hoge Limiet

Straat Hoge Limiet
Benoemingsbesluit
Datum
Wijkindeling 06-60, 62

Een limiet is de grenslijn tussen twee gebieden. Oorspronkelijk was deze weg de grens tussen de in 1775 drooggelegde Schiebroekse polder en de polder De Honderdtien Morgen. Tevens vormde hij de grens tussen de dorpen Schiebroek en Hillegersberg. Vroeger heette de gehele weg Limietweg. Het noordelijke gedeelte stond bekend als het Lage End, het andere gedeelte als het Hoge End.