content

Heer Hugostraat

Straat Heer Hugostraat
Benoemingsbesluit B&W
Datum
Wijkindeling 08-41

Vernoemd naar Hugo van Cralingen, de oudst bekende heer van het ambacht Kralingen. Zijn naam komt al in 1244 voor. Vóór de annexatie van Kralingen door Rotterdam in 1895, heette deze straat - die al in 1889 voorkomt - Ruyterstraat. Ze was genoemd naar Dirk Marcus de Ruyter, een broodbakker die in de tweede helft van de 17de eeuw leefde en aan de kerk van Kralingen een paar kerkramen en een avondmaalsstel ten geschenke gaf. Aan bakker De Ruyter ontleende ook het in deze straat gelegen Ruyterhofje zijn naam.