content

Calandkanaal

Straat Calandkanaal
Benoemingsbesluit B&W
Datum 08-11-1967
Wijkindeling 23-07, 08

Vernoemd naar Pieter Caland (1826-1902) waterstaatsingenieur, ontwerper van het plan tot het graven van de Nieuwe Waterweg. Op het terrein, waar men nu de Calandstraat aantreft, lag tot 1902 de Westerhaven, die van 1852 tot 1853 gegraven werd en in het begin ook wel Berg- of Vluchthaven heette, omdat deze als overwinteringshaven was bedoeld. Omdat het oppervlak van de haven als bouwterrein van groter belang geacht werd dan als haven, en deze niet voldeed, is ze gedempt. De Westerbrug, tussen Veerhaven en Westerhaven, verviel toen ook. Op 21 december 1907 werd op het plein voor de Passage het Calandmonument onthuld. Deze door Henri Evers en A.W.M. Odé ontworpen monumentale drinkfontein was een geschenk van de Rotterdamse burgemeester F.B. s'Jacob, die het bekostigde uit de gelden, die hij bij zijn aftreden van de burgerij kreeg aangeboden. Het plein waarop het monument stond, vormde een onderdeel van de Coolsingel, maar werd in de volksmond Calandplein genoemd. In 1939 werd het monument naar de Veerkade verplaatst.