content

Standbeeld Erasmus in 3D

3D-opname van het beeld van Erasmus, gemaakt in 1997 ter gelegenheid van de restauratie. Het standbeeld van Erasmus is het oudste bronzen standbeeld van Nederland. Toen het in 1997 werd gerestaureerd besloot de stad het beeld te laten scannen. Goed voor de toekomst en in te zetten bij de restauratie. De scans kwamen bij het Stadsarchief terecht, maar bleken al na tien jaar niet meer bruikbaar: de software was verouderd. Erasmus drukte ons met de neus op de feiten wat betreft het bewaren van digitale informatie. Uiteindelijk heeft het Stadsarchief ook het digitale bestand 'gerestaureerd' zodat het voor eeuwig bewaard blijft. Zo blijft het verleden voor iedereen toegankelijk.

Bij wijze van grap (?) werd in november 1996 het bijna 375 jaar oude standbeeld van Desiderius Erasmus van zijn sokkel gehaald. De uiteindelijke schade aan het uit 1622 daterende beeld viel gelukkig mee, maar het beeld bleek wel zwaar verontreinigd en werd daarom overgebracht naar een restauratieatelier in Voorthuizen.  Daar wachtte het beeld behalve een restauratie en een grondige schoonmaakbeurt een verrassing: het zou ook worden ‘gedigitaliseerd.’ Handig voor de toekomst, of wellicht toch niet? Het bedrijf Dutch Holographic Laboratory BV (DHL) kreeg in 1997 de vraag van de Dienst Gemeentewerken Rotterdam of het mogelijk was een standbeeld te scannen. DHL had in die tijd een scanner ontwikkeld om kleine 3D-objecten te scannen, maar een groot object - het beeld van Erasmus is ongeveer 2 meter hoog - hadden ze nog nooit gedaan. Voor deze klus moest DHL een geheel nieuwe scanner bouwen en het standbeeld werd op een schijf geplaatst zodat het mogelijk was het beeld te roteren.

Na  schoonmaak en restauratie is het beeld in zijn geheel gescand. De in totaal 52 aanzichten van het Erasmusbeeld konden worden gecombineerd tot een 3D weergave van het gehele beeld. Belangrijker was de mogelijkheid om kleine gedeelten van het Erasmusbeeld uit te printen (middels stereo-lithografie) en deze in brons af te gieten waardoor het beeld nauwkeurig en relatief eenvoudig gerestaureerd zou kunnen worden.

De scangegevens zijn uiteindelijk op verschillende cd-roms beland en in januari 1999, bij de officiële opening van de nieuwe locatie, in een houten koffer aangeboden aan het Stadsarchief Rotterdam, voor de eeuwigheid?

Software veroudert snel. Toen medewerkers van het Stadsarchief het bestand 15 jaar later probeerden te openen bleek het al bijna onmogelijk om aan de software te komen waarin het oorspronkelijk was gemaakt. Overzetten op een andere darger leverde informatieverlies op. Kortom: het digitale standbeeld van Erasmus drukte ons met de neus op de feiten wat betreft het duurzaam bewaren en beschikbaarstellenvan digitale informatie. De toekomstbestendigheid van digitaal erfgoed vergt nog heel wat extra aandacht.