content

Stadskantoor

Gebouw aan het Rodezand waarin een deel van de ambtelijke organisatie van de gemeente Rotterdam is ondergebracht. In 2000 nam de B&W een besluit voor nieuwbouw, gevolgd werd door een ontwerpwedstrijd. In oktober 2009 koos het college van B&W voor het ontwerp van architectenbureau OMA in samenwerking met abt dat in 2014 gerealiseerd moet zijn.

Stadstimmerhuis

Het oude Stadskantoor is volgens de plannen uit 1947 gebouwd als Stadstimmerhuis, omdat het oude in 1940 was verwoest. Architect ir. J.R.A. Koops, in dienst van Gemeentewerken, tekende een gebouw met een heldere structuur: een langgerekt blok aan het Haagseveer met dwars daarop vier vleugels waartussen drie binnenhoven. Die werden echter nooit gerealiseerd, omdat maar één vleugel, die aan de Meent, is gebouwd. Vandaar de L-vorm. In 1953 werd het Stadstimmerhuis in gebruik genomen, waar Gemeentewerken en vier technische afdelingen werden ondergebracht.

Bouwstijl

Het Stadstimmerhuis was de plek van waaruit de wederopbouw werd geleid. Hoewel het gebouw niet modern oogde, gold het in de naoorlogse jaren als vooruitstrevend, door de toepassing van moderne en traditionele elementen. De traditionele dakvorm, de ornamenten en de toepassing van baksteen en natuursteen zijn gecombineerd met een betonskelet met flexibel ventilatiesysteem, zelfbedieningsliften, die in die tijd een noviteit waren, en stalen winkelpuien met glas aan de Meent. Daarnaast zijn er opvallende details zoals de ruitvormige versieringen en de granieten reliëfs aan de kopgevels.

Huisvesting

In 1973 besloot de gemeente het Stadstimmerhuis alsnog af te bouwen. Dat was nodig omdat de stadssecretarie, die verspreid in de stad gehuisvest was, daar ondergebracht moest worden. De diensten van het Stadstimmerhuis verhuisden tijdelijk naar een noodbehuizing op het Heliportterrein, om later bij Europoint onderdak te krijgen. Op de plaats waar oorspronkelijk de drie vleugels gepland waren, werd in 1976 de nieuwbouw aan het Rodezand en de Zandstraat voltooid, zij het in een geheel andere vorm dan het werk van Koops. Tussen de beide gebouwen lag een binnenhof en de nieuwbouw werd verbonden met het Stadhuis door een loopbrug op de eerste verdieping..

Monument

Omdat het Stadstimmerhuis/Stadskantoor een sprekend voorbeeld is van de Rotterdamse wederopbouwarchitectuur werd het in 2000 een gemeentelijk monument. Tevens nam de gemeente in 2000 een besluit voor nieuwbouw van het Stadskantoor aan het Rodezand, dat gevolgd werd door een ontwerpwedstrijd voor jonge Nederlandse architecten. Op 13 maart 2009 startte de Gemeente Rotterdam opnieuw een ontwerpwedstrijd. De maquettes van de vijf genomineerden waren te bekijken in het NAi (het huidige Nieuwe Instituut) en in het City Informatiecentrum aan de Coolsingel. De Rotterdammer mocht ook zijn voorkeur uitspreken. In oktober 2009 nam het college van B&W, op voordracht van een beoordelingscommissie, een besluit over het ontwerp dat in 2014 gerealiseerd moet zijn.

Ontwerp OMA

Uit de vijf geselecteerde ontwerpen is er gekozen voor dat van architectenbureau OMA in samenwerking met abt. Het voorontwerp voldoet aan de vooraf gestelde eisen op het gebied van stedenbouw, architectuur, duurzaamheid en financiën. Bovendien is het karakteristieke L-vormige gebouw uit de jaren ’50 ingepast. Het ontwerp van architectenbureau OMA zweeft nu als een wolk in de skyline van de binnenstad. De monumentale gevels van het oude Stadstimmerhuis zijn het decor.

Sloop

Op zaterdagavond 2 oktober 2010 had op het sloopterrein werd een concert plaats: een Requiem, gecomponeerd door Colin Benders (Kyteman). Met muziek en verhalen werd afscheid genomen van het oude Stadskantoor. Aan het concert ging een wandelroute van Parfum de BoemBoem vooraf, waar ingezoomd werd op heden, verleden en toekomst van het gebied rondom het Stadskantoor. Het Stadskantoor is gedeeltelijk gesloopt om plaats te maken voor het nieuwe Stadskantoor. Een combinatie van monument (oude Stadstimmerhuis) en nieuwbouw. Na oplevering in 2014 biedt dit gebouw plaats aan de grootste Stadswinkel van Rotterdam, woningen, winkels, kantoren en een parkeergarage.

De voortgang van de bouw en laatste nieuws kan gevolgd worden op de Stadskantoor-website