content

Schiebroek

Wijk in het noorden van Rotterdam. Tot 1941 een zelfstandige gemeente

Inhoudsopgave

Geschiedenis

De oorsprong van de ambachtsheerlijkheid Schiebroek ligt in het duister. De eerste mededelingen hieromtrent worden gedaan in de grafelijke rekeningen van Holland over het tijdvak 1308-1346, nl. in de ontvangsten van de lente-en herfstbeden uit de ambachten Schie en Goude. Hierin komen o.a. voor Schie, Haren Odgiers ambocht en Broek. Hierboven is reeds vermeld, dat met Schie het ambacht Ouderschie, en met Haren Odgiers ambocht den Hogenban wordt bedoeld. Broek is de latere ambachtsheerlijkheid Schiebroek.

In 1817 ontstaat de gemeente Schiebroek. Het ambacht blijft bestaan tot de landelijke opheffing van alle ambachten in 1862. Rotterdam annexeert Schiebroek, evenals Hillegersberg en Overschie, in 1941.

Bronnen

Het Stadsarchief Rotterdam heeft een uitgebreide collectie archieven van Schiebroek (zie daarvoor het archievenoverzicht hieronder).

Ook heeft het Stadsarchief Rotterdam prenten, tekeningen, foto’s, boeken, tijdschriften en kranten van en over Schiebroek. Het beeldmateriaal is toegankelijk via afbeeldingen,beeld en geluid en een kaartsysteem op de studiezaal. Boeken en tijdschriftartikelen kunt u vinden in de digitale bibliotheek (publicaties vanaf 1994) of in de kaartcatalogus op de studiezaal (publicaties tot 1994). Krantenartikelen vanaf 1993 kunt u terugvinden in de digitale krantenklapper; krantenartikelen van 1947 tot 1993 in de kaartcatalogus op de studiezaal.

Archievenoverzicht

Nummer

Toevoeging

Periode

Naam

Omvang (m 1)

31 01 1590 - 1941 Ambacht en Gemeente Schiebroek 36,48
508 Gereformeerde Kerk Rotterdam-Hillegersberg/Schiebroek 10,48
660 1918 - 1982 Christelijk Historische Kiesvereniging Hillegersberg/Christelijk Historische Kiesvereniging Schiebroek 0,47
818 1986 - 1993 Projectgroep Stadsvernieuwing District Oost en Noord 0,39
18 1585 - 1811 Notarissen te Rotterdam en daarin opgegane gemeenten (ONA) 542,54
1298 (1979) 1983 - 1996 Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 11,12

Stamboomonderzoek

Gereformeerde inwoners van Schiebroek hoorden kerkelijk onder Overschie. Rooms-katholieke inwoners onder Bergschenhoek en vanaf 1800 onder Overschie. Kerkelijke registraties van inwoners van Schiebroek kunt u in de kerkelijke registers van die gemeentes vinden.

De volgende gegevens van Schiebroek kunt u via Zoeken op personen raadplegen:

Trouw gaarder 1715-180
Ambachtstrouw 1778-1811
Begraven gaarder 1715-1811

Zie verder de archiefwegwijzer Burgerlijke Stand

Notariële akten

Zie de archiefwegwijzer Notariële Akten

Bouwtekeningen

Van Schiebroek zijn de bouwtekeningen uit de periode 1903-1941 te raadplegen bij het Stadsarchief. Na 1941 zie de Rotterdamse bouwdossiers bij het Stadsarchief. Zie ook de archiefwegwijzer Bouwtekeningen