content

Rellen in de Afrikaanderwijk

Ongeregeldheden tussen autochtone en Turkse bewoners in Rotterdam-Zuid in de zomer van 1972.

Steeds grotere aantallen gastarbeiders komen vooral in de oude wijken terecht waar zij goedkoop kunnen wonen. Daar botst het vaak met de autochtone bewoners die al in een achterstandspositie verkeren, zeker op het gebied van huisvesting. Aangezien de gemeente nog weinig werk maakt van stadsvernieuwing en zich eigenlijk geen raad weet met de buitenlandse werknemers, loopt op enkele plaatsen de situatie uit de hand. In augustus ontaardt een huurconflict in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid tussen een Turkse verhuurder en een Nederlandse huurder in een soort volkswoede tegen de Turken. Vechtpartijen breken uit en Turkse bezittingen worden vernield. Dagenlang zijn de gemoederen verhit, ondanks de aanwezigheid van oproerpolitie en burgemeester Thomassen die de bewoners probeert te kalmeren.