content

Pim Fortuyn (1948-2002)

Socioloog en politicus; behaalt in 2001 met Leefbaar Rotterdam een grote overwinning bij de gemeenteraadsverkiezing. Wordt in 2002 vermoord.

Jeugdjaren

Pim Fortuyn wordt op 19 februari 1948 als Wilhelmus Simon Petrus Fortuijn geboren in Velsen in een rooms-katholiek gezin dat zes kinderen telt. Na de hbs gaat hij in Amsterdam sociologie studeren. In 1971 studeert hij af aan de Vrije Universiteit. In 1980 promoveert Fortuyn aan de Rijksuniversiteit Groningen tot doctor in de Sociale Wetenschappen.

Bijzonder hoogleraar

In 1988 verhuist hij vanuit Groningen naar Rotterdam. Van 1988 tot 1992 is hij directeur (projectmanager) van de ov-Studentenkaart bv. Zijn optreden wordt als uitstekend beoordeeld. Fortuyn haalt vaak de pers en verwerft landelijke bekendheid als directeur van dit bureau. In het najaar van 1990 volgt Fortuyns benoeming aan de Erasmus Universiteit tot bijzonder hoogleraar Arbeidsvoorwaardenbeleid met als onderzoeksgebied de studie naar ambtelijke arbeidsverhoudingen. Zijn deeltijd-hoogleraarschap voor één dag in de week is wetenschappelijk gesproken geen succes, hij laat zich nauwelijks zien op de universiteit en trekt weinig studenten, waardoor zijn aanstelling inzet van discussie wordt. In 1995 houdt Fortuyn zijn afscheidsrede getiteld Uw baan staat op de tocht! Over zijn privé-leven doet Fortuyn uitgebreid verslag in zijn autobiografie Babyboomers. Autobiografie van een generatie. Fortuyn is openlijk homoseksueel. In 1993 ontmoet hij in Rotterdam zijn grote liefde, een 33-jarige fotograaf. Hij heeft zes jaar een moeizame relatie en wordt uiteindelijk in 1999 afgewezen. Vanaf 1998 woont hij aan het G.W. Burgerplein 11, zijn woning noemt hij ‘Palazzo di Pietro’.

Publicist en columnist

In tegenstelling tot zijn adviesbureau verlopen de andere activiteiten die Fortuyn onderneemt voorspoedig. Als publicist en columnist (Elsevier) timmert Fortuyn flink aan de weg. Daarnaast is hij vanaf 1998 commentator in het tweewekelijkse rtl-5 programma Business Class van makelaar en tv-presentator Harry Mens. Op televisie manifesteert hij zich met rake stellingnames. In het lezingen-, cursussen- en congressencircuit is Fortuyn succesvol. Door deze optredens en zijn opvallende verschijning wordt hij een bekende Nederlander wiens opvattingen bij een groot publiek bekend worden. In de jaren negentig krijgt Fortuyn ook aandacht in de media door zijn boeken waarin politieke en maatschappelijke onderwerpen centraal staan, zoals in Een toekomst zonder ambtenaren, De verweesde samenleving en Tegen de islamisering van onze cultuur. In zijn publicaties analyseert hij de zwakten van het Nederlands bestel, waarbij hij vooral de bureaucratie, het onderwijs, de multiculturele samenleving, de islam en de verloedering van wijken in grote steden als zwakke plekken aanwijst. Hij pleit voor de terugkeer van normen en waarden en roept op tot een stevige discussie over de vraag wat de Nederlandse identiteit is. Met zijn vaak radicale stellingen over deze onderwerpen wekt hij verontwaardiging en zorgt hij dat er discussies komen over aangelegenheden die voorheen onbespreekbaar leken.

Verkiezingsoverwinningen

In 2001 overdondert Fortuyn uiteindelijk vriend en vijand als hij op televisie aankondigt de politiek in te gaan en zijn ambitie kenbaar maakt om premier van Nederland te worden. Na een conflict bij Leefbaar Nederland maakt hij zich met de Lijst Pim Fortuyn op voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 mei 2002. Uit tactische overwegingen sluit hij zich tevens aan bij Leefbaar Rotterdam. Met deze partij boekt hij op 6 maart 2002 een gigantische verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen (17 zetels). In het heetst van de campagne in de strijd om de Tweede Kamerverkiezingen wordt hij op 6 mei 2002 vermoord op het Mediapark in Hilversum. De Lijst Pim Fortuyn haalt zonder de negen dagen tevoren overleden lijsttrekker Pim Fortuyn 26 Kamerzetels binnen.

Literatuur
Fortuyn, Pim, Babyboomers. Autobiografie van een generatie. Terugkijken en vooruitzien, (Utrecht 1998) Fortuyn, Pim, De puinhopen van acht jaar paars (Uithoorn 2002) Herwaarden, Jan van, ‘Willem (Wilhelmus) Simon Petrus – Pim – Fortuyn. Velsen 19 februari 1948-Hilversum 6 mei 2002’, in: Rotterdams Jaarboekje 2003, Oosthoek, Albert, *Pim Fortuyn en Rotterdam (Rotterdam 2005)