content

Vrijwilligers

Zonder de hulp van vrijwilligers zou er veel minder te vinden zijn op de website van het Stadsarchief Rotterdam. Wij maken daarom dan ook al tientallen jaren dankbaar gebruik van de diensten van vrijwilligers. De werkzaamheden variëren van het beschrijven van foto’s tot het digitaal beschikbaar maken van oude notariële akten (hiervoor is het kunnen lezen van oud-schrift noodzakelijk).

We hebben vrijwilligers ‘in huis’ en we hebben vrijwilligers ‘op afstand.’ Tot die laatste categorie behoren de medewerkers aan zogenaamde ‘crowdsourcingsprojecten’ zoals www.velehanden.nl. Het vrijwilligerswerk kan daarbij vanuit huis gedaan worden. Denk hierbij aan bevolkingsregisters (nu gereed) en aan passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn (nog op te starten) die overgetypt worden, zodat deze bronnen ook online raadpleegbaar zijn.

Het Stadsarchief Rotterdam werkt met een vrijwilligerscontract waarin is vastgesteld wat ieders rechten en plichten zijn. Vrijwilligers kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op reiskostenvergoeding of een cursus volgen. Aanspreekpunt is de vrijwilligerscoördinator. Deze houdt intake- en evaluatiegesprekken.

Geïnteresseerd om vrijwilligerswerk te doen voor het Stadsarchief Rotterdam? Stuur dan een e-mail naar stadsarchief@rotterdam.nl.
Houdt voor de start van nieuwe crowdsourcingsprojecten onze website in de gaten.

Toolkit voor crowdsourcing-project Rotterdam Arrestantenkaarten 1940-1945

Als u wilt meedoen aan het project neem contact op met crowdsourcingWO2DV@rotterdam.nl