content

Akte over losgeld voor Don Luis de Velasco

Tijdens een van de laatste schermutselingen in de strijd met de Spanjaarden heeft de Venetiaan Thomas Marijn meegeholpen Don Luis de Velasco krijgsgevangen te nemen. De Velasco is een Spaans veldheer en onderkoning van de Canarische Eilanden. De Staten-Generaal hebben bij de Spanjaarden losgeld geclaimd en gekregen. Thomas Marijn heeft recht op een deel van het losgeld.

Aangezien hij nog rekeningen open heeft staan bij de herberg De Moriaen, gelegen aan het Oude Hoofd in Rotterdam, machtigt hij de waard en waardin bij de "hoogmogende heren van de Staten Generaal dezer Vereenigde Nederlanden en bij het hoogmogende Collegie ter Admiraliteit" zijn deel te innen. Met zijn deel van het losgeld voor "Don Lowyse de Valasco de Cordua, Viseroy in Canarien van de Coning van Hispaingen" lost hij de schuld in, die hij bij hen had.

De akte waarin dit staat is op 31 maart 1640 opgemaakt door notaris Johann Cool. Het gaat om inventarisnummer 423 uit het Oud Notarieel Archief Rotterdam. Akte 47 op blz 61.