content

Werkzaamheden aan de website

16 februari 2018

Vanmiddag wordt er gewerkt aan onze website. Daardoor kunnen zich tussen 16.00 en 16.30 uur problemen voordoen bij het zoeken naar archiefstukken, afbeeldingen of bibliotheekdocumenten. Het zoeksysteem voor persoonsgegeven is naar verwachting wel gewoon te gebruiken.