content

Tijdens oorlog geroofd archiefmateriaal terug in de stad

8 mei 2017

Het eerste van drie notulenboeken van de Rotary Club Rotterdam die in 2016 opdoken in een Berlijnse bibliotheek, is weer terug in Rotterdam. Het boek maakte deel uit van het vooroorlogse archief dat in jaren 1940-1945 door de Duitsers is geroofd. Vorige week is dit stukje ‘Raubgut’ tijdens een speciale bijeenkomst overhandigd aan de voorzitter van de Rotterdamse serviceclub. De twee andere boeken volgen later dit jaar.

In september 1940 zijn alle Rotaryclubs door de Duitse bezetter verboden, waarna hun administratie en bezittingen zijn geconfisqueerd. Ook de RC Rotterdam trof dit lot. Dat kreeg bovendien de opdracht  “alle zich nog bij de leden bevindende ritueele voorwerpen, correspondentie en boeken of andere bescheiden, ordeteekenen, geldsbedragen en in het algemeen alles wat betrekking heeft op de Rotaryclub, ook al zouden deze goederen particulier eigendom zijn, in te zamelen en zo spoedig mogelijk in te leveren op het Hoofdbureau van Politie, kamer 20, 2e etage”. Slechts een enkel lid gaf hieraan gehoor, zodat een deel van het Rotary-erfgoed bewaard bleef. Maar het in beslag genomen archief leek voorgoed verloren.

Toen de RC Rotterdam na de oorlog nieuw leven werd ingeblazen, kwam er toch nog een kist met archivalia terug uit Duitsland. In 1992 volgde een tweede zending, bestaande uit een tweetal notulenboeken uit het begin van de jaren dertig. Een derde zending arriveerde in 2002 uit Rusland, waar na de val van Berlijn in 1945 veel afgevoerd Nederlands archiefmateriaal was beland.

Vorig jaar kreeg het bestuur van de RC Rotterdam bericht dat opnieuw enige notulenboeken waren teruggevonden, ditmaal in de Zentral- und Landes bibliothek Berlin. Op 3 mei heeft vertegenwoordigster van deze bibliotheek het eerste boekwerk overhandigd aan de voorzitter van RC Rotterdam, Mr. Winfried van den Muijsenbergh. Deze heeft het inmiddels overgedragen aan het Stadsarchief Rotterdam waar het wordt toegevoegd aan het archief van de RC Rotterdam. In de serie notulenboeken van de wekelijkse bijeenkomsten gaapt nu nog een gat tussen 1927 en 1929 en tussen 1935 en september 1940. De hoop is dat die ook ooit worden teruggevonden.