content

Januari 2018: Openbaarheidsmaand Stadsarchief Rotterdam

1 januari 2018

In januari belichten we een aantal bijzondere archiefstukken die per 2018 openbaar zijn geworden voor iedereen. De meeste archiefstukken die overkomen naar het Stadsarchief zijn direct in te zien. Sommige stukken kennen een openbaarheidsbeperking van bijvoorbeeld 25, 50 of 75 jaar.

Banner openbaarheidsmaand 2018Volgens de Nederlandse Archiefwet moeten de archieven van de Rotterdamse overheid uiterlijk 20 jaar na ontstaan worden overgebracht naar het Stadsarchief. Alle archieven zijn dan openbaar, tenzij het overbrengende overheidsorgaan besluit de openbaarheid nog voor een bepaalde periode te beperken. De reden is meestal beschermen van persoonsgegevens of privacy. Meer dan 95% van alle archieven is echter wel onmiddellijk na overbrenging openbaar.

Openbaarheidsgrens
Van talloze overheidsarchieven (en particuliere archieven) schuift in 2018 de openbaarheidsgrens een jaartje op. Dat betekent dat voor archieven die na vijftig jaar openbaar worden, de grens nu op 1967 komt te liggen en voor archieven die na 25 jaar openbaar worden is dat 1992. Voor archieven met een openbaarheidsbeperking van 75 jaar valt het jaar 1942 vrij, dat geldt bijvoorbeeld voor stukken uit het Politiearchief. Bij de ruimste openbaarheidsbeperking gaat het vaak om het beschermen van persoonsgegevens, het respecteren van privacy.

Geheim?
Over ‘geheime’ stukken bestaan veel misverstanden. Het Stadsarchief heeft geen speciale kluis met zeer geheime stukken waarvan de inhoud het daglicht niet kan verdragen. De aanduiding ‘geheim’ op een dossier of stukken komt wel voor, maar  die geheimhouding geldt op dat moment, bijvoorbeeld om een bepaalde grondtransactie niet uit te laten lekken omdat dat de prijs zou kunnen opdrijven. Dat betekent nog niet dat de stukken tot in de eeuwigheid ‘geheim’ blijven. Als ze meekomen met de overdracht van een archief dan worden ze, normale openbaarheidsbeperkingen daargelaten, gewoon openbaar.

Bekijk het overzicht met stukken die per 1 januari 2018 openbaar zijn geworden (let op: bevat géén links).