content

116e editie van het Rotterdams Jaarboekje

6 december 2018

Vandaag verschijnt de 116e editie van het Rotterdams Jaarboekje. De presentatie van het nieuwe jaarboekje vindt van 17.00 tot 18.00 uur plaats in Kino.

Vaste onderdelen van het jaarboekje zijn de kroniek (een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het voorgaande jaar), levensbeschrijvingen van overleden stadsgenoten en een rubriek met alle nieuwe straatnamen. Hoofdbestandeel van het jaarboekje zijn de artikelen over verschillende aspecten van Rotterdams historie. Dit jaar zijn dat er vier:

  •  “Dien reus in zielenadel”’. Dat is de titel van het artikel van Anne Jongstra over de bekende dichter, schrijver en psychiater Frederik van Eden en de Rotterdamse arbeidersbeweging (1898-1906).
  • Van de hand van Nelleke Manneke is het artikel ‘Gerardus Vrolik en de nieuwe psychiatrie’. Vrolik trad in1856 in dienst als geneesheer-directeur van het Rotterdamse Krankzinnigengesticht aan de Hoogstraat en zou daar en kwart eeuw blijven.
  • 'Het Ding van Gabo’, door Paul Groenendijk, waarin de auteur ingaat op de lange voorgeschiedenis van de in 1957 geopende nieuwe Bijenkorf van architect Breuer en het dit jaar gerestaureerde kunstwerk ‘het Ding’ van Gabo op de hoek van de Bijenkorf.
  • André van der Velden en Thunnis van Oort zijn de auteurs van ‘De terugkeer van een sterk merk. Maatschappij Tuschinski en de wederopbouw van het Rotterdamse bioscoopbedrijf’.

Jaarboekje verschijnt sinds 1888
Het Stadsarchief Rotterdam is sinds 1888 uitgever van het jaarboekje, dat in de loop der tijd is uitgegroeid tot een van de belangrijkste uitgaven over de geschiedenis van Rotterdam. Aanvankelijk verscheen het jaarboekje onregelmatig omdat het niet altijd lukte de benodigde financiën bijeen te brengen. Vanaf 1947 is de continue verschijning gegarandeerd, doordat het Historisch Genootschap Roterodamum het grootste deel van de oplage afneemt voor zijn leden.

De jaargangen van 1888 tot 2013 zijn digitaal te raadplegen via: www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/rotterdams-jaarboekje.

Alle leden van Roterodamum krijgen een exemplaar van het jaarboekje. Mee informatie over lidmaatschap via: www.roterodamum.nl.