content

115de editie van het Rotterdams Jaarboekje

15 november 2017

Op donderdag 16 november verschijnt de 115de editie van het Rotterdams Jaarboekje. De presentatie van het nieuwe jaarboekje vindt van 16.00 tot 17.00 uur plaats in Metz Woninginrichting. De heer Jan Metz krijgt dan het eerste exemplaar uitgereikt uit handen van stadsarchivaris Jantje Steenhuis.

Vaste onderdelen van het jaarboekje zijn de kroniek - een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van het voorgaande jaar, levensbeschrijvingen van overleden stadsgenoten, een rubriek met alle nieuwe straatnamen en een groot deel van het jaarboekje bestaat uit artikelen. Dit jaar zijn er zes artikelen die ingaan op verschillende aspecten van Rotterdamse historie.

Maak-industratie
Twee artikelen gaan over wat wij tegenwoordig de ‘maak-industrie’ noemen. Het eerste is: ‘Maken op bestelling. Rotterdamse reclame-ateliers (1900-1960) is de titel van het artikel van Siebe Thissen over de oude, creatieve industrie waar veel aandacht was voor vakmanschap, te weten de reclame- ateliers van vooral Leo Mineur en Ab Schrijver. Het tweede artikel, over een vergelijkbaar onderwerp, is dat van Caspar Dingjan. Caspar Dingjan besteedt aandacht aan Truus van Geldermalsen en haar glasatelier. Het Rotterdamse atelier G. van Geldermalsen (1921-1971) bestond ruim een halve eeuw en was een toonaangevende kunstwerkplaats in Nederland. Het bedrijf was gespecialiseerd in glaskunst en werkte met bekende kunstenaars als Gidding en Richters.

Jaarboekje verschijnt sinds 1888
Het Stadsarchief Rotterdam is sinds 1888 uitgever van het jaarboekje, dat in de loop der tijd is uitgegroeid tot een van de belangrijkste uitgaven over de geschiedenis van Rotterdam. Aanvankelijk verscheen het jaarboekje onregelmatig omdat het niet altijd lukte de benodigde financiën bijeen te brengen. Vanaf 1947 is de continue verschijning gegarandeerd, doordat het Historisch Genootschap Roterodamum het grootste deel van de oplage afneemt voor zijn leden.

De jaargangen van 1888 tot en met 2013 zijn digitaal te raadplegen via: www.stadsarchief.rotterdam.nl/collectie/rotterdams-jaarboekje.

Alle leden van Roterodamum krijgen een exemplaar van het jaarboekje. Meer informatie over lidmaatschap via: www.roterodamum.nl.