content

Muizenpolder

Deel van het huidige Scheepvaartkwartier, in de 18de en 19de eeuw een populair lusthovenhovengebied.

Het gebied tussen Parklaan (vroegere Nieuwewerksdijk), de Westzeedijk (vroegere Schielandse Hooge Zeedijk), Scheepstimmermanslaan en Kievitslaan was één van de kleinste polders van Nederland. De naam Muizenpolder of Muizenverdriet verwijst naar de muizenplaag het gebied geteisterd zou hebben.

Omdat de Muizenpolder ten zuiden van de waterkering de Schielandse Hooge Zeedijk lag, dus buitendijks land was, overstroomde ze regelmatig. Ze was dan ook alleen geschikt als weiland. Om deze overstromingen te voorkomen, werd er in 1702 een dijk aangelegd langs de Maas, waar nu de Parklaan loopt. Op verzoek van de eigenaren in de Muizenpolder kwam er in 1702 eveneens een dijk vanaf de Bontepaal, een tolhuis op de grens tussen Schoonderloo en Cool, naar de Nieuwe Maas. De daarop aangelegde laan werd later Kievitslaan genoemd.

Na indijking werd de polder een tuinland waarop grote en kleine buitenplaatsen verrezen inclusief theekoepels, stallen en oranjerieën. In 1953, met de watersnoodramp, liep de Muizenpolder voor het laatst onder water.