Back

Hartelkanaal

De naam is ontleend aan buurschap Hartel of Haartel in Spijkenisse. Hier lag het Hartelse Gat, een water dat in de 18de eeuw grotendeels is dichtgeslibd. Niet ver van de Oude Maas werd dit water in 1857 afgedamd. Van het westelijke gedeelte van het Hartelse Gat was een restant blijven bestaan. Door verbreding en verdieping van dit water kon een nieuw kanaal, het huidige Hartelkanaal, tot stand komen. Het kanaal werd in oostelijke richting doorgetrokken naar de Oude Maas. Hier werd een schutsluis gebouwd, die de naam Hartelsesluis (sinds 1967 Kleine Hartelsluis geheten) ontving.

Back