Back

Beerkanaal

De naam van dit kanaal is ontleend aan het voormalig natuurgebied De Beer op het eiland Rozenburg. Oorspronkelijk was 'De Beer' een grote zandbank die - volgens een kaart van 1540 - dwars voor de Maasmond lag. De naam wordt voor het eerst vermeld op een kaart van Delfland uit de jaren 1608/10. In de 17e eeuw groeide de zandbank door aanslibbing aan de strandwal van de Hoek van Holland vast. De naam duidt op de bodemgesteldheid ter plaatse, namelijk klei op laagveen.

Back