content

Contact met Archiefinspectie Rotterdam

Archiefinspectie houdt zich bezig met het toezicht op informatie- en archiefbeheer. Dit is geen vrijblijvende zaak. Naast de voorschriften van de Archiefwet, brengen wetten als de Wet Openbaarheid Bestuur, de Algemene Wet Bestuursrecht, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en allerlei vakspecifieke wetgeving verplichtingen met zich mee ten aanzien van informatie- en archiefbeheer. Naast deze wettelijke kant, is een archiefinspectie ook bedoeld om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een organisatie. Een inspectie biedt, net als een accountantsonderzoek op het gebied van financieel beheer of een audit op het gebied van de bedrijfsvoering, duidelijkheid over de kwaliteit van het informatiebeheer in een organisatie, de knelpunten en de risico’s en geeft aanbevelingen voor mogelijke oplossingsrichtingen.

Archiefinspectie voert het toezicht op het beheer van informatie van de overheid op verschillende manieren uit en brengt daarbij verslag uit aan de verantwoordelijke beheerder. Over het uitgevoerde toezicht wordt jaarlijks verslag gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college legt dit voor aan de gemeenteraad, ter verantwoording van de archiefzorg.

Heeft u vragen over archiefinspectie? Wij zijn altijd bereid om uw vragen te beantwoorden. U kunt ons bereiken via onderstaande gegevens of door het contactformulier in te vullen.

Bezoekadres Hofdijk 651 - 3032 CG Rotterdam
Postadres Postbus 71 - 3000 AB Rotterdam
Telefoonnummer (010) 267 55 55 of bel het algemene informatienummer van de gemeente Rotterdam 14010 (lokaal tarief)
Faxnummer (010) 267 55 56