content

Erasmus Medisch Centrum

Het Erasmus MC is een universitair medisch centrum in Rotterdam, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het ziekenhuis is het grootste van de acht universitair medische centra van Nederland. Het Erasmus MC, dat in 2002 een feit werd, heeft een ingewikkelde geschiedenis met vele voorlopers. Het is gevormd uit het gemeenteziekenhuis Dijkzigt, het Sophia Kinderziekenhuis, de Daniël den Hoedkliniek en de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen.

Coolsingelziekenhuis

Het eerste gemeenteziekenhuis stond aan de Coolsingel en werd gebouwd door architect Willem Nicolaas Rose. Hij kreeg de opdracht in 1840 maar door diverse bouwproblemen werd het pas in 1851 geopend. De Rotterdammer Jan Bastiaan Molewater (1813-1864) werd geneesheer-directeur van het Coolsingelziekenhuis en was tevens lector aan de Klinische School. Het Coolsingelziekenhuis werd tijdens het bombardement van 14 mei 1940 grotendeels verwoest. Op de plek van het ziekenhuis staat nu ABN/AMRO. Extra voorzieningen in de stad vervingen het verwoeste ziekenhuis maar men was in afwachting van een nieuw ziekenhuis.

Dijkzigt

Het Dijkzigtziekenhuis werd in 1961 in gebruik genomen. Het Dijkzigtziekenhuis ontleende haar naam aan villa Dijkzigt – nu het Natuurhistorisch Museum Rotterdam – van de Rotterdamse familie Van Hoboken. Dit landgoed werd in 1924 aan de gemeente verkocht die in 1953 besloot een deel ervan te gebruiken voor een nieuw gemeenteziekenhuis.

Academisch

In 1965 werd Dijkzigt een academisch ziekenhuis. Op dat moment was de in 1950 opgerichte ‘Stichting Klinisch Hoger Onderwijs te Rotterdam’ aangewezen om de zevende medische faculteit in Nederland te worden, met bijbehorend academisch ziekenhuis. Deze Medische Faculteit Rotterdam werd in 1966 geopend aan de G.J. de Jonghweg. De eerste 160 studenten konden met hun studie beginnen.

Fusie

Het Gemeenteziekenhuis Dijkzigt fuseerde in 1971 met het Sophia Kinderziekenhuis tot Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR). Met de opening van de Erasmus Universiteit in 1973 kreeg de Medische Faculteit de naam Faculteit Geneeskunde van de Erasmus Universiteit. Ze werd gevestigd op het Hobokencomplex bij het Dijkzigtziekenhuis. Pas in 1993 verhuisde het Sophia Kinderziekenhuis ook naar dat complex. Loopbruggen verbonden de twee ziekenhuizen en de Faculteit Geneeskunde met elkaar. Een nieuwe fusie kwam tot stand in 1993 toen het oncologisch centrum Daniël den Hoed – Daniël den Hoed was de grondlegger van de Nederlandse radiotherapie – onderdeel werd van het AZR.

Oprichting Erasmus MC

In 1998 besloten de besturen van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam, de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, en de Erasmus Universiteit gezamenlijk te komen tot de oprichting van het Erasmus Universitair Medisch Centrum Rotterdam, hetgeen op 1 juni 2002 een feit werd. Op de Daniël den Hoedkliniek na, die gevestigd is op Zuid, is de hele organisatie geconcentreerd op het Hobokencomplex.

Wapenfeiten

Op 23 juni 1984 vond in het toen nog Academisch Ziekenhuis de eerste harttransplantatie van Nederland plaats en op 1 juli 1986 werd er de eerste reageerbuisbaby geboren. Inmiddels is het Erasmus MC het grootste van de acht universitaire medische centra van Nederland.