content

Hbo/universitair

Films maken: Willem de Kooning Academie

Elk voorjaar zijn studenten van de afdeling film van de Willem de Kooning Academie bij het Stadsarchief voor een workshop. Zij maken in groepen een korte film op basis van films die in het Stadsarchief ruim voorhanden zijn.

De studenten krijgen een introductie in de audiovisuele ruimte en horen vanuit welk thema zij hun opdracht moeten maken. Daarna gaan ze zelfstandig de bijbehorende filmfragmenten uitzoeken en bestellen. Als ze hun film hebben gemaakt, presenteren ze hem aan een deskundige jury.

Hogescholen

De Hogeschool van Rotterdam en Hogeschool InHolland komen een paar maal per jaar met studenten langs. Uiteraard is er een introductiebijeenkomst voor aspirant-docenten geschiedenis, maar de Pabo-studenten werken ook samen in projecten. Elk jaar doen vierdejaars studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzoek in het kader van hun Minor Erfgoed. Zij werken met originele bronnen en presenteren de resultaten in deze workshop.

Culturele Week

Werkstuk Culturele WeekAfgelopen jaren maakten eerstejaars Pabostudenten van de Hogeschool Rotterdam tijdens de culturele week kennis met diverse instellingen in de stad. Zo ontdekken zij hun rol als cultuurdrager op het gebied van o.a. erfgoed binnen het onderwijs. Op het Stadsarchief maakten de studenten een digitaal tijdschriftje, een PicoZine, over het dagelijks leven in de Tweede Wereldoorlog. Op basisscholen kunnen zij met hun leerlingen ook PicoZines maken m.b.v. bronnen op het digibord.

Universiteiten

aan de slag met egoocumentenVoor alle eerstejaarsstudenten geschiedenis van de Erasmusuniversiteit verzorgt het Stadsarchief een introductie. Maar ook voor bachelors worden workshops georganiseerd, bijvoorbeeld over het thema egodocumenten.

Elk jaar loopt een aantal studenten geschiedenis stage bij het Stadsarchief. Afgelopen jaar hebben studenten bij hun stage onderzoek gedaan naar o.a. de nazificatie van het bestuur in Rotterdam in WO2, bronnen over slavernij in Rotterdam en kinderen van het Joods Kindermonument in het politiearchief. Het resultaat kan bij goed onderzoek leiden tot een artikel in het Rotterdams Jaarboekje.

De mogelijkheden voor historisch onderzoek voor de Master Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmusuniversiteit worden jaarlijks door universitaire docenten toegelicht op een thesismarkt op het Stadsarchief. Daar kunnen studenten kiezen uit een veelheid aan onderwerpen gepresenteerd door verschillende instellingen, waaronder het Stadsarchief. Kennismaken met archieven verlaagt de drempel om zelf onderzoek te doen.

Ook andere universiteiten zijn van harte welkom. 

Studiedagen

In de grote zaal van het Stadsarchief is het mogelijk een studiedag te organiseren. Er kunnen films gedraaid worden en de voorzieningen zijn voldoende voor groepen tot ca. 80 personen. In overleg kunnen rondleidingen door het depot georganiseerd worden, die aansluiten bij het thema van de studiedag.

PLG

Samen met de Open Universiteit, de Erasmusuniversiteit en de Hogeschool Rotterdam wordt een Professionele Leergemeenschap voor docenten opgezet met het thema Erfgoed en Identiteit. Het initiatief komt van prof.dr. Maria Grever. Tweedegraads docenten geschiedenis kunnen hierin ideeen opdoen voor hun lessen en kennismaken met erfgoedinstellingen waaronder het Stadsarchief. Voor meer info en aanmelding, zie de pagina PLG Erfgoed en Identiteit van de Erasmus Universiteit