content

Educatie

Educatie

Hoe kunt u uw lessen over omgevingsgeschiedenis verrijken met (digitale) bronnen over de stad Rotterdam? Wat kunt u vinden in het Stadsarchief en waarom wordt dit bewaard? Klop eens aan bij de afdeling Educatie.

Het Stadsarchief Rotterdam werkt samen met andere partijen om de geschiedenis van de stad onder de aandacht te brengen. Belangrijke partners zijn het KCR, 't Gilde, Historizon, Roterodamum en natuurlijk de diverse onderwijsinstellingen waaronder de Volksuniversiteit. Samen met hen ontwikkelen wij onder meer lesprogramma's en organiseren lezingen, cursussen en rondleidingen. Ook ondersteunen we onderzoek voor werkstukken, begeleiden stagiaires en geven rondleidingen achter de schermen.

Basisonderwijs

In nauwe samenwerking met het onderwijs ontwikkelr het Stadsarchief en zeven andere instellingen uit Rotterdam een doorlopende leerlijn erfgoededucatie. Deze leerlijn is gekoppeld aan 21ste eeuwse vaardigheden en heeft een website Ik in 010.  In 2017-2018 kunnen meer basisscholen kennismaken met deze nieuwe aanpak.

Voor herdenkingsprogramma’s met scholieren is het Stadsarchief in het schooljaar 2017-2018 een vaste partner. Elk jaar zijn er speciale programma’s voor de meiherdenkingen.

Lees verder

Voortgezet onderwijs en MBO

Voor scholieren in het voortgezet onderwijs zijn er allerlei mogelijkheden om kennis te maken met het Stadsarchief en de bronnen die er bewaard worden. Scholieren kunnen bijvoorbeeld onderzoek doen voor een profielwerkstuk of kennismaken met het Stadsarchief tijdens een workshop.

Lees verder

HBO en Universitair Onderwijs

Voor studenten aan de HBO’s en universiteiten zijn er diverse programma’s ontwikkeld. Die zijn erop gericht studenten te laten kennismaken met de historische bronnen, ze leren ook hoe ze die bronnen kunnen gebruiken in het vak waarvoor ze worden opgeleid.

Lees verder