content

De gegevens op de scan kloppen niet met de Burgerlijke Stand! Hoe kan dat?

Men name in de oudste bevolkingsregisters (1850-1880) gebeurt dit nogal vaak. Inwoners werden genoteerd met de namen en geboortegegevens die zij zelf opgaven. Deze informatie werd niet gecontroleerd in de akten van de Burgerlijke Stand.
In de loop der tijd werden de gegevens in het bevolkingsregister steeds betrouwbaarder.