content

De Europoortkering

De stormvloedkeringen Maeslantkering en Hartelkering vormen samen de Europoortkering. Dit is het onderdeel van de Deltawerken dat een groot deel van Zuid-Holland tegen overstromingen moet beschermen. De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en de Hartelkering in het Hartelkanaal bij Spijkenisse.

Maeslantkering

Oorspronkelijk was in de Deltaplannen geen afsluiting opgenomen van de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg, omdat men de havens van Antwerpen en Rotterdam open wilde houden. In plaats daarvan zouden dijken worden aangelegd. Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw bleek dat de geplande dijken niet hoog genoeg waren om het zuidelijk deel van Zuid-Holland goed te beschermen. De dijken verhogen en verbreden was geen optie. Behalve dat het een te dure aangelegenheid was, zouden er ook bestaande bebouwing en infrastructuur moeten worden opgeofferd. In 1987 werd besloten voor een beweegbare kering in de Nieuwe Waterweg en op 27 oktober 1989 tekende de minister van Verkeer en Waterstaat het contract voor de bouw van de ‘Maeslantkering’.

Enorme deuren

De Maeslantkering bestaat uit twee enorme deuren die men vol water kan laten lopen. Op het moment dat ze elkaar bijna raken, stromen ze vol en zinken af naar de bodem. Daarmee wordt de Nieuwe Waterweg nagenoeg afgesloten. Als de kering weer open moet, pompt men de deuren leeg waarna ze naar buiten worden geopend. Ze worden in een soort droogdok bewaard, zodat corrosie geen vat heeft op de deuren. Op 10 mei 1997 stelde koningin Beatrix de Maeslantkering in gebruik. Dit betekende dat de kering werd gesloten wat tot had gevolg dat de Nieuwe Waterweg gedurende 31 uur gesloten bleef voor het scheepvaartverkeer.

Installatie BOS

In oktober 1998 werd het BOS-computersysteem geïnstalleerd, waar de kering geruime tijd gesloten was. Het computersysteem BOS (Beslis- en Ondersteunend Systeem) beslist automatisch wanneer de kering gesloten moet worden. Gevaar dreigt in Rotterdam bij een waterstand van 3 meter boven NAP en in Dordrecht bij een waterstand van 2.90 meter boven NAP. De kering sluit volledig zelfstandig, ook al is er geen personeel aanwezig. Mocht het computersysteem uitvallen dan kan de kering handmatig gesloten worden. In 1999 werd in Londen de Europese Staalprijs Design Award toegekend aan de Maeslantkering.

Veilig

De kering wordt elk jaar getest. Zo werd ze in 2004 op 18 en 19 september gesloten als test voor het stormseizoen. Op 8 november 2007 was er een enorme storm. Toen werd de kering voor het eerst in haar bestaan gesloten.

Hartelkering

De Hartelkering werd ongeveer tegelijk met de Maeslantkering aangelegd. In principe sluiten de beide keringen altijd tegelijkertijd. Op 25 november 1993 gaf mevrouw Maij-Weggen, minister van Verkeer en Waterstaat, het startsein tot de bouw ervan. De Hartelkering heeft twee ellipsvormige schuiven die tussen torens beweegbaar zijn opgehangen. Ze zijn ellipsvormig gemaakt om weerstand te bieden aan overspoelende golven. In gesloten toestand bedraagt hun hoogte 3 meter boven NAP. Hogere keringen zouden kunnen leiden tot overstromingen in het Europoortgebied. Ook deze kering wordt jaarlijks getest. De eerste (en tot nu toe enige sluiting) was, net als de Maeslantkering, op 8 november 2007.